برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3080)

1-15 اهداف پژوهش23فصل دوم2- مواد و روشها242-1- تجهیزات و مواد شیمیایی252-1-1 مواد شیمیایی252-1-2 تجهیزات 252-1-3 ابزار و لوازم مصرفی262-2 مشخصات نمونه گیاهی26 آماده سازی اتاق کشت262-4 آبیاری272-5 آمادهسازی گلدانها272-5-1 تهیهی محلول هوگلند27 اعمال تنش خشکی30 ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3079)

1-6-2) میوز121-6-3) اسپرمیوژنز131-7) مورفولوژی اسپرم131-7-1) سر اسپرم131-7-2) دم اسپرم14تصویر 1-1. ساختمان طبیعی اسپرم انسان (Parsiteb, 2013)141-7-3) اسپرم های غیر طبیعی14تصویر 2-1 انواع شکل های اسپرم(blogfa, 2013)151-8) سرنوشت و اعمال آندروژن ها151-8-1) آندروژن های داخل بیضه ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (3078)

در زمان تولد در نوزاد دختر، هر یک از تخمک ها توسط یک لایه ای واحد از سلول هایی به نام “گرانولوزوا” احاطه شده است و تخمک همراه با غلاف سلول های گرانولوزای آن فولیکول ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3077)

3-2-2 گروه سالم383-3 نمونه‌گیری383-4 متغیرهای تحقیق383-5 استخراج DNA393-6 اندازه گیری کیفیت و غلظت DNA403-7 دستورالعمل PCR برای نشانگر PCR-RFLP413-7-1 طراحی پرایمرها اختصاصی برای تعیین SNP413-7-2 dNTPs413-7-3 کلرید منیزیم(MgCl2)423-7-4 بافر واکنش PCR423-7-5 آنزیم Taq Polymerase423-7-6 آب ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3076)

1-6- پادتن ها (آنتی بادی ها)141-7- سیتوکین ها161-8- ژن درمانی161-9- تاریخچه بیماری لوسمی171-9-1- تقسیم بندی انواع لوسمی181-9-2- همه گیر شناسی (مطالعات اپیدمیولوژیک)191-9-3- اتیولوژی191-10- ساختار سیستم دفاعی بدن201-10-1- سلولهای دفاعی201-10-2- ماکروفاژها221-11- عامل حساسیت به بیماریهای پیچیده251-12- ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله رایگان c (3075)

1-4- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان51-5- سمیت فلزات سنگین61-6- مکانیسم های تحمل فلزات سنگین7 1-6-1- مکانیسم های سلولی برای سم زدایی فلز سنگین81-7- معرفی گیاه انتخاب شده91-8- مشخصات کلی تیره‌ی بقولات(Fabaceae)101-9- مشخصات گیاه‌شناسی جنس لوبیا(Phaseolus)101-10- ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3074)

3-3. کنترل سوش لیوفیلیزه از نظرRough و Smooth بودن……..593-4. تهیه بیوماس سلولی………………………………………………….603-5. استخراج و تخلیص LPS بروسلا آبورتوس S99……………….613-5-1. د تو کسیفیه کردن LPS با روش قلیایی…………………………..633-5-2. آزمون Novotny…………………………………………………..633-6. استخراج و خالص سازی Omp بروسلا ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3073)

1-2-1-6- ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 111-3- باکتری های لاکتیکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 111-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی ……………………………………………………………………….. 131-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………………………………… 141-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن)……………………………………………………………………. 141-3-2-2- باکتری های ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3072)

فصل دوم- مروری بر سوابق تحقیق292-1 سوابق تحقیق29فصل سوم- روش انجام کار353-1 اقدامات ایمنی353-2 جمع آوری و انتقال نمونه363-3 آماده سازی نمونه383-3-1 آلودگی زدائی383-3-1-1 هضم و آلودگی زدائی به روش پتروف393-3-2 خنثی سازی403-4 تهیه ی ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع مقاله c (3071)

عنوان صفحه چکیده فارسی1فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات 1-1- مقدمه 3 1-2- نئوپلاسم4 1-3- سارکوم رحمی4 1-3-1- لیومیوسارکوم4 1-4- میوم ها6 1-4-1- طبقه بندی میوم ها7 1-4-2- شیوع میوم در ایران8 1-4-3- ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3069)

1-1-10-6. جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها171-1-11. رادیکال های آزاد181-1-11-1. استرس اکسیداتیو181-1-11-2. واکنش های رادیکال های آزاد201-1-11-3. تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد211-1-11-4. انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن221-1-11-5. روش های مختلف ادامه مطلب…